Astrologia a Tarot

Poza wyraźnymi różnicami, które opiszę poniżej, te dwie dziedziny wiedzy mają wiele wspólnego. Z punktu widzenia astrologa i tarocisty jest bardzo ekscytującym fakt, że w interpretacji można połączyć symbolikę obydwu dziedzin i w ten sposób pomóc i doradzić klientowi na szerszej płaszczyźnie.

 

 Astrologia bada położenie ciał niebieskich i ich wpływ na życie na Ziemi: czy to w postaci wydarzeń na skalę masową (wojny, przełomowe odkrycia, wydarzenia atmosferyczne), czy też dla jednostki. Każdy człowiek ma swoją „mapę życia”, swój astrogram, zdjęcie planet na niebie zrobione w momencie przyjścia na świat. Ten moment akurat, a nie ten 10 minut później, ma duże znaczenie, gdyż określa siatkę astrogramu, a więc Ascendent, Descendent, Medium Coeli i Immum Coeli. Jeśli postawimy człowieka (Ziemię) w centrum tego „zdjęcia”, planety wokół są usytuowane w określony, niepowtarzalny sposób i tworzą między sobą konfiguracje, które determinują naturę, predyspozycje oraz trendy w życiu danej osoby. Każda planeta porusza się względem Ziemi (naszego człowieka) z różną szybkością, więc identyczny układ planet wokół Ziemi nigdy się nie powtórzy. Na to wszystko nakładamy siatkę osi (Asc, Dsc, MC i IC), która po kilku minutach się przesunie i niektóre planety już zdążą przenieść się z jednego sektora horoskopu do innego, a to ma kolosalne czasem znaczenie :)

Dlatego każdy człowiek ma swój indywidualny horoskop, bez względu nawet na to, że urodził się tego samego dnia, co sąsiad. Kilka minut różnicy ma znaczenie. Często widać to w przypadku bliźniąt, urodzonych w odstępie krótkiego czasu- potrafią mieć inne natury i inne przełomowe wydarzenia życiowe.

 

Trochę historii: astrologia jest nazywana „królewską wiedzą”, ponieważ była- i podobno wciąż jest- używana na dworach królewskich. Rządzący mieli swoich astrologów, którzy doradzali im przy podjęciu decyzji dotyczących zawierania ślubów, wypowiadania wojen itp. Wiele współczesnych „dworów królewskich” i rządzących wspomaga się astrologią, aczkolwiek ukrywają to przed publiką, gdyż obecnie astrologia jest traktowana jako „pseudonauka” i często wyśmiewana, wrzucana do tego samego worka, co czarne koty, szklane kule i Cyganki wróżące z ręki :) Otóż niespodzianka, w starożytności astronomia (dzisiaj poważana dziedzina nauki) i astrologia były traktowane na równi, co więcej- astronomia była tylko narzędziem wspomagającym astrologię. Kopernik pisał o nauce, którą „jedni zowią astrologią, inni astronomią, a jeszcze inni szczytem matematyki”. W Starożytności astrologia była uważana za najwyższą wiedzę, do której poznania trzeba było posiąść wielką wiedzę w innych dziedzinach. Jakże to prawdziwe a zarazem smutne, że dzisiaj dla wielu jest to tylko „pseudonauka”. W XVIII wieku odsunięto astrologię z uniwersytetów, powróciła tam dopiero w epoce Renesansu. Kopernik, Tycho de Brahe, Galileusz i Johannes Kepler to nieliczni z astronomów, którzy zajmowali się również astrologią, która zachowała swe znaczenie w najwyższych warstwach społecznych aż do XIX wieku.

 

Tarot natomiast jest zbiorem obrazów, pełnych symboli, kolorów, znaczeń, a także odniesień do astrologii. Obecnie znane karty tarota pochodzą z XV wieku a talia składa się z 78 kart: 22 Wielkich Arkan oraz 56 Małych Arkan. W XVIII wieku zaczęto rozróżniać karty tarota przeznaczone do wróżenia od kart taroka służących do uprawiania gry hazardowej. Każda karta Tarota ma swoje specyficzne znaczenie, każdy szczegół, kolor symbolizuje coś konkretnego i kombinację kart można odczytać jako wskazówkę dla danej osoby, obraz tego, co dzieje się w jej życiu oraz przepowiednię tego, co nastąpi. Dla początkujących z Tarotem, zalecana jest medytacja w postaci rozłożenia Wielkich Arkan w kilka rzędów i dostrzeganie z czasem coraz większej ilości podobieństw, szczegółów, znaków, koloru tła, występujących postaci w różnych konfiguracjach, Oto przykład. Przypatrzcie się kartom poniżej i zauważcie podobieństwa:

 

Co zatem łączy Tarota i astrologię? W astrologii wyróżniamy cztery żywioły: ogień, wodę, powietrze i ziemię (do każdego żywiołu należą trzy znaki Zodiaku, np. ogień to Baran, Lew i Strzelec, itp). Ma to swoje odzwierciedlenie w kartach Tarota. Małe Arkana dzielą się również na cztery grupy, symbolizujące żywioły. Buławy symbolizują ogień, kielichy wodę, miecze powietrze, a monety ziemię. Wszystkie te cztery symbole są ładnie pokazane w karcie Mag (powyżej) jako narzędzia leżące na stole, wszelkie narzędzia potrzebne do podjęcia działania, symbole umysłu, uczuć, działania i materii. Również planety są pokazane w symbolice Tarota. Astrologia opiera się na tranzytach 10 podstawowych ciał niebieskich wokół Ziemi/ nas: Słońca, Księżyca, Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza, Urana, Saturna, Neptuna i Plutona. Każda z tych planet znajduje swój ekwiwalent w Tarocie. Kolejną płaszczyzną porównania są same znaki Zodiaku; każdy znak ma swoje odzwierciedlenie w określonej karcie Tarota. Z punktu widzenia astrologa i tarocisty, fascynujące jest to, że można połączyć te obie dziedziny wiedzy i dzięki temu dokonać głębszej analizy osobowości i udzielić bardziej szczegółowej porady.