Symbolika znaków zodiaku i domów horoskopu II

Poniżej znajdą Państwo kontynuację wątku rozpoczętego w poprzednim artykule o symbolice znaków zodiaku oraz poszczególnych domów horoskopu. Przedstawię sześć pierwszych znaków oraz dla zróżnicowania tematyki, sześć pierwszych domów, a ciąg dalszy nastąpi wkrótce :)

 

Znaki Zodiaku:
BARAN: Osoby z silną energią Barana muszą być zawsze i wszędzie pierwsze. Są bezpośrednie, szczere, czasem wręcz obcesowe, nie bawią się w niuanse. Najważniejsze jest dla nich to, co tu i teraz. Są nieskomplikowane, kierują się pierwszym impulsem. Lubią zaczynać nowe rzeczy i cały czas działać, nie potrafią dłużej usiedzieć spokojnie na jednym miejscu. Mają siłę przebicia, są spontaniczne, bezpośrednie, pełne polotu, dynamiczne. Energia Barana działa bez wahania i nie obawia się kompromitacji. Otwartość na nowości. Osoby z silną energią Barana bywają jednak agresywne, nieostrożne, niecierpliwe, pozbawione taktu i delikatności w wypowiadaniu swoich opinii. Ich bezpośredniość może ranić wrażliwsze osoby.

 

BYK: Energia Byka to przyjemności zmysłowe i wygody. Jest stała i konsekwentna w swoich upodobaniach i zapatrywaniach. Osoby z silną energią Byka trudno przekonać do zmiany zdania, dlatego znane są z uporu. Byki lubią posiadać, zarówno rzeczy materialne, jak i osoby / przyjaciół lub partnerów. Byki są zdecydowane i uparte, doprowadzają swoje zamierzenia do końca. Myślą w sposób pragmatyczny i rzeczowy. Zdolne do tworzenia długotrwałych relacji, bardzo oddane i stałe w uczuciach. Bywają jednak apatyczne i powolne. Pewna jednostronność myślenia utrudnia im dostrzeganie niektórych możliwości i rozwiązań. Mają problem z odróżnieniem rzeczy ważniejszych od mniej ważnych. Bywają zaborcze.

BLIŹNIĘTA: Główną cechą energii Bliźniąt jest zbieranie i przekazywanie informacji, zmienność i elastyczność, Paleta znakówspryt, błyskotliwość. Osoby z energią Bliźniąt lubią intelektualne konwersacje i szybko się nudzą, gdy nie otrzymują wystarczającej stymulacji dla swojego umysłu. Umieją się oddzielać emocjonalnie od innych, dzięki czemu są obiektywne, ale mogą być odbierane jako chłodne i zdystansowane. Łatwo zdobywają wiedzę, lecz nie zawsze jest ona głęboka i wyspecjalizowana, gdyż Bliźnięta nie potrafią się dłużej koncentrować na jednym zagadnieniu i szybko zmieniają zainteresowania. Ciekawość Bliźniąt umożliwia im zdobycie wszechstronnej wiedzy. Potrafią być obiektywne i podejmować racjonalne działania, nie zakłócone emocjami. Mają cięte, nieco ironiczne poczucie humoru. Łatwo jednak rozpraszają się, wiele rzeczy zaczynają i nie kończą. Mają skłonność do żonglowania faktami bez głębszego zaangażowania emocjonalnego. Wieczne powątpiewanie. Tendencja do racjonalizowania uczuć.

RAK: Energia Raka daje bojaźliwość i nieśmiałość, silne przywiązanie, zarówno do ludzi, jak i do rzeczy. Zdarza się, że osoby z silną energią Raka gromadzą przedmioty z pozoru bezużyteczne  ze względu na  ich wartość sentymentalną  i związane z nimi wspomnienia. Raki są niezwykle wrażliwe, także na własnym punkcie. Na urazy i przykrości zwykle reagują wycofaniem się i przeważnie unikają bezpośredniej konfrontacji.  Chętnie otaczają się ludźmi, których starają się do siebie przywiązać przez okazywaną pomoc i opiekę, gdyż panicznie boją się opuszczenia. Umiejętność wyczuwania myśli innych i reakcji na nie. Podatność na zmianę nastrojów. Mogą sprawiać wrażenie kapryśnych i nieprzewidywalnych. Problemem może być też brak samodzielności i kurczowe trzymanie się już poznanych, "oswojonych" sytuacji i wyobrażeń.

LEW: Osoby z tą energią są pewne siebie, dumne i obdarzone radością życia. Zachowują się w sposób  ekspresyjny i dramatyczny, jakby były aktorami na scenie. Bardzo im zależy na akceptacji innych i zwróceniu na siebie uwagi, co może być brane za próżność i pompatyczność. Optymizm, zdecydowanie, działanie na wielką skalę. Wielka wiara we własne siły i przekonania oraz zdolności organizacyjne. Osoby z energia Lwa mają jednak skłonność do próżności i egoizmu. Mogą mieć  trudności w odróżnieniu tego, co robi wrażenie, ale jest powierzchowne i błahe, od tego, co naprawdę istotne. Łatwo uzależniają się od podziwu i akceptacji innych.

PANNA: Szczególna umiejętność porządkowania, segregowania, oddzielania tego, co zdrowe, wartościowe i pożyteczne od tego, co niezdrowe, bezwartościowe i szkodliwe. Osoby z energią Panny mogą wydawać się wybredne. Bardzo ważne są dla nich sprawy zdrowia i dbałość o ciało, a także czystość w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa:  czystość ciała, otoczenia, żywności, ale też czyste motywy i intencje oraz uporządkowane i jasne sytuacje. Panny działają w sposób efektywny, ukierunkowany na osiągnięcie wymiernych rezultatów. Są uważne, wnikliwe i krytyczne. Krytycyzm jednak może się przerodzić w drobiazgowość, pedanterię i nietolerancję wobec cudzych słabości. Obsesja na punkcie detali, nadmierne racjonalizowanie wszystkiego.

Domy Horoskopu:

Dom I - ego
Symbolizuje naszą osobowość oraz sposób, w jaki prezentujemy ją naszemu otoczeniu. Nasza indywidualność i to, co w nas wyjątkowe, co określa nas jako odrębną jednostkę. Pierwszy dom horoskopu to wygląd zewnętrzny, sposób bycia i reagowania na otaczający nas świat.
Dom II - posiadanie
Dom drugi symbolizuje nasze skłonności do gromadzenia i posiadania. W zależności od tego, jakie planety w nim leżą i jaki znak obejmuje drugi dom, pozwala stwierdzić czy osoba będzie bardziej skłonna do gromadzenia wiedzy czy dóbr duchowych czy może raczej dóbr materialnych. Pokazuje również, w jaki sposób i ku jakim celom wykorzystujemy posiadane przez nas dobra oraz naszą zdolność/ skłonności do zarabiania pieniędzy.
Dom III - rozumienie otoczenia
Związany jest z komunikacją i naszymi relacjami z otoczeniem. Wskazuje na sposób, w jaki komunikujemy się w codziennym życiu. Dom ten reprezentuje również nasze relacje z rodzeństwem oraz wykształcenie, bliskie podróże, umiejętność pozyskiwania nowej wiedzy oraz zdolności nawiązywania kontaktów.
Dom IV - korzenie
Dom czwarty wskazuje naszą tożsamość, dom rodzinny i pochodzenie. Związany on jest z głębokimi pokładami nieświadomości zbiorowej, która determinuje naszą tożsamość i postawy z nią związane. Pokazuje on również obraz matki, jaki nosimy w sobie i jaki nabyliśmy w dzieciństwie. Symbolizuje patriotyzm, tradycje i przywiązanie do naszych korzeni.
Dom V - ekspresja i twórczość
Jest to sfera spontanicznych reakcji i umiejętności cieszenia się życiem, bycia jak dziecko. Związany jest on z miłością, dziećmi, radością życia a także seksualnością i twórczością. Symbolizuje zdolność samoekspresji i kreatywności, jest także kojarzony z flirtowaniem, romansami i związkami bez zobowiązań, które przynoszą radość i beztroskę.
Dom VI - obowiązki i zdrowie
Dom szósty symbolizuje rutynę codziennego dnia, pracę zarobkową i obowiązki. Wskazuje również na sposób naszego odnoszenia się do podwładnych bądź ludzi o niższym statusie społecznym. Dom ten wiąże się także z higieną, naszym stosunkiem do własnego ciała oraz zdrowiem.