Wielkie Arkana Tarota- droga duchowego rozwoju człowieka

Karty Tarota składają się między innymi z 22 Wielkich Arkan, które to obrazują życie duchowe i psychiczne człowieka. Poznanie i zrozumienie przesłania Wielkich Arkan pokazuje nam drogę duchowego rozwoju i gwarantuje uzyskanie poczucia prawdziwego wewnętrznego szczęścia bez względu na zewnętrzne okoliczności.

 

Zaznaczam jednak, że droga od Głupca „0” do karty Świat „XXI” jest potencjalną ścieżką rozwoju dla każdego z nas, jednak niewielu udaje się osiągnąć kres tej wędrówki. Większość ludzi dokonuje żywota dochodząc tylko do pewnego stopnia samorozwoju, często tkwiąc latami w tym samym miejscu i nie chcąc iść dalej ani rozwijać się duchowo, najczęściej z powodu strachu przed nieznanym i niechęci do ryzyka, do zmian... System symboli zakodowany w barwnych obrazkach Wielkich Arkan kart Tarota stanowi klucz do poznania uniwersalnej tajemnicy, kryje wiedzę o człowieku, świecie, siłach nadprzyrodzonych. Te właśnie symbole, jeśli się na nie otworzymy i zgłębimy ich przesłanie, pomogą nam w rozwoju i samodoskonaleniu.

Najważniejszym momentem na ścieżce rozwoju człowieka jest odpowiednie zinterpretowanie miejsca w którym się znajdujemy. Bazując na tej wiedzy możemy zrobić odpowiedni krok do przodu, przełamać pewne swoje bariery, kompleksy, pchnąć samego siebie w odważniejsze rewiry - o to właśnie chodzi w samorozwoju: pokonać swój lęk przed zmianą, poszerzyć horyzonty, otworzyć się na nowości, podjąć ryzyko. Tarot, a szczególnie Wielkie Arkana są niezwykle silnym i pomocnym narzędziem, aby sobie w tym pomóc.

arkanaWielkie Arkana, a więc podróż człowieka przez życie otwiera karta Głupiec „0”, symbol młodości, spontaniczności, naiwności, braku planu, błądzenia, beztroski, chaosu... Głupiec popełniając błędy i będąc rozpraszanym przez sprawy życia codziennego poszukuje sensu swojej wędrówki. W pewnym momencie udaje mu się ogarnąć cały ten chaos i zyskuje kontrolę nad sobą i swoim otoczeniem. Tą przemianę, siłę koncentracji, wiedzę, pewność, ukierunkowane działania, siłę wewnętrzną symbolizuje karta Mag „I”. Człowiek ogarnął chaos, wie dokąd zmierza i potrafi korzystać z wszelkich dostępnych mu w życiu narzędzi, żeby osiągnąć swoje cele. W talii Tarota Rider Waite jest to ciekawie zobrazowane: Mag stoi i ma przed sobą na stole cztery podstawowe narzędzia, symbolizujące cztery dwory Małych Arkan i jednocześnie cztery żywioły: buławę (ogień), miecz (powietrze), monetę (ziemię) oraz kielich (wodę). Mag uczy się jak używać również swojej intuicji, swojej kobiecej strony do rozróżnienia dobra od zła. Pojawia się kolejny etap rozwoju człowieka:

Kapłanka „II”, symbolizująca nie tylko siłę i mądrość ale również wiarę, intuicję, kobiecość, cierpliwość. Aby Mag mógł wykorzystać swoje możliwości Kapłanka pokazuje dobrą i złą stronę życia, a nasza intuicja jest odpowiedzialna za stronę, którą wybierzemy. Wybrawszy dalszą drogę, człowiek staje się Cesarzową „III”, którą cechuje powaga i odpowiedzialność. Cesarzowa jest boginią piękności, dobroci i radości, opiekunką miłości, talentu i rozwoju, jest „panią na włościach”, otoczoną swoją rodziną. Ten poziom pomaga zrozumieć nam moc tworzenia, narodzin. Kolejny Arkan, Cesarz „IV”, pozwala nam na inicjację działania i stabilizację chaosu. Na tym etapie każda nasza decyzja powinna być już dokładnie przemyślana. Cesarz to człowiek o wyjątkowej inteligencji, wytrwałości i odpowiedzialności, który rozumie, że ma duży wpływ na pewne sytuacje w swoim życiu. Musimy jednak pamiętać, że rozwój i samodoskonalenie się nie są czymś jednorazowym. Człowiek codziennie napotyka nowe problemy i szuka nowych rozwiązań. Trzeba starać się przyswoić nowe metody w celu wzmocnienia swej woli i charakteru. Pojawia się Kapłan „V” i mówi - słuchaj i ucz się. Na tym etapie człowiek uczy się, żeby nie pozwolić zniszczyć wiary i siły jaka go otacza. Intuicja często podpowiada bardziej słuszne decyzje niż rozsądek. Jest to etap nie tylko wytrwałości i odpowiedzialności ale też wiary i nauki.

Idąc dalej natrafiamy na Arkan Kochankowie „VI”. Życie wystawia nas na próbę i musimy podjąć decyzję, w oparciu o informacje, które posiadamy. Jeżeli odpowiednio przeszliśmy pierwsze etapy, nie będziemy mieć problemu z wyborem. Kolejnym krokiem na drodze rozwoju jest Rydwan „VII”- radość z pokonania przeszkód dzięki własnej pracy i dobrym decyzjom. Triumf w każdej dziedzinie życia, który może doprowadzić do przerośnięcia ego, które rozpędza się jak rydwan... Ratunkiem, lekarstwem jest Siła „VIII”, czyli mądra ocena faktów i zgromadzenie energii, aby pokonać to, co było w nas złe. W przeciwieństwie do Rydwanu, Siła symbolizuje moc umysłową, wewnętrzną, nie fizyczną. Postarajmy się ponownie zrozumieć nasze błędne decyzje i znów nauczmy się inaczej postrzegać. Znaczenie tej karty jest bardzo ważne gdyż nie ucząc się cały czas będziemy błędnie krążyć. Karta Eremita „IX” symbolizuje kolejny etap rozwoju człowieka: medytację, spokój, ciszę, odsunięcie się od innych po to, żeby odnaleźć siebie oraz rozwój osobisty. Głównym zadaniem Eremity (Pustelnika) jest pokazanie, że nadszedł czas aby przemyśleć sprawę jeszcze raz i nie podejmować pochopnej decyzji. Trzeba być ostrożnym, a prawdy należy poszukiwać spokojnie i wytrwale.

Eremita trafia na następny, bardzo ważny etap: Koło Fortuny „X”, czyli wyjątkowo duży i często niespodziewany krok do przodu. Po okresie osamotnienia, na skutek wcześniejszych decyzji, zbliżają się zmiany na lepsze. Teraz na drodze człowieka staje Sprawiedliwość „XI”, która ukazuje pozytywne i negatywne strony życia ludzkiego. Nadchodzi czas na nagrodę i karę, nowy cykl w życiu, który wymaga czystego sumienia, uczciwego serca i otwartych rąk. Często okazuje się, że żyjemy w braku świadomości i zadaniem Sprawiedliwości jest rozliczenie nas z tego. Czy naprawdę nasze decyzje i nasz rozwój są szczere? Jeśli popadliśmy w samouwielbienie to będzie towarzyszyło nam wstrzymanie lub zawieszenie życiowych decyzji, czyli Wisielec „XII”. Dla większości z nas będzie to kolejna lekcja w samodoskonaleniu, zmiana poglądu czy ideologii, rozwój umysłowy i możliwość odrodzenia. Prawdopodobnie na tym etapie otwiera się dla nas kompletnie nowy etap życia. Ten nowy etap, rozpoczęcie nowego cyklu symbolizuje Arkan Śmierć „XIII”. Konieczność zamknięcia jednych drzwi, żeby mogły otworzyć się następne. Nadchodzą niespodziewane zmiany jako konsekwencja decyzji podjętych na wcześniejszych etapach. Aby wejście w nowy etap nie było niczym złym musimy czuwać nad własną pracą, która powinna być wykonywana z wielką dokładnością i precyzją.

Człowiek wchodzi więc w etap Umiarkowanie „XIV”. Obrazuje on pozbycie się własnych słabości oraz uczciwa i obiektywna ocena własnych możliwości. Typowa dla tego etapu jest zmiana myślenia. Pojawiają się pokusy- Diabeł „XV”. Silna wola, wiara we własne możliwości, odsunięcie od siebie strachu i pewność tego, czego się chce, uchronią człowieka przed kusicielami i negatywną energią. Nie sposób jednak oprzeć się każdej pokusie i nie wszystko da się w naszym życiu przewidzieć. Na typ etapie Wieża „XVI” obrazuje, że wszystko, co do tej pory budowaliśmy może ulec zniszczeniu. Ważne jest w tym momencie zrozumienie siły własnej woli. Człowiek nie może ulegać presji otoczenia ale musi nauczyć się panować nad swoim życiem. Pojawia się symbol Gwiazdy „XVII”, uczucie ulgi, wytchnienia, nadzieja na lepsze jutro i poprawę losu. Nadszedł czas na świadome, pozytywne myślenie. Bardzo ważne jest, aby człowiek, który wszedł na drogę rozwoju duchowego umiał dotrzeć do głębin swojej podświadomości i korzystał z jej pomocy, co symbolizuje Księżyc „XVIII”. Dzięki temu człowiek lepiej zrozumie samego siebie, swoje uczucia i reakcje, rozwinie wrażliwość i intuicję oraz będzie w stanie pojąć, co się dzieje z innymi ludźmi.

Wchodzimy w etap Słońca „XIX”, towarzyszy nam uczucie ciepła, spokoju i radości. Realizacja zadań, którym patronuje symbol Słońca polega na pełnym wykorzystaniu otrzymanego od Boga potencjału, na realizowaniu misji, z którą przyszliśmy na ten świat oraz niesieniu miłości wszystkim jej potrzebującym. Przejście przez etap Gwiazdy i Księżyca pozwoliło człowiekowi na dotarcie do swoich uczuć i najgłębszych pokładów podświadomości, co pozwala ujawnić informację na czym polega własna, indywidualna misja każdego z nas. Pojawia się Sąd Boży „XX”, uświadomienie sobie o nadchodzącym momencie rozliczenia. Dobro zostanie wynagrodzone, a zło ukarane. Każdego dnia, każdej godziny my osobiście tworzymy piekło lub niebo dla siebie i otoczenia. Sąd oznacza przebudzenie boskiego pierwiastka w człowieku, duchową odnowę. Człowiek, który wzniósł się na ten etap, z Głupca staje się Oświeconym. Rozumie, że są rzeczy, które zależą od niego i potrafi wziąć pełną odpowiedzialność za swe czyny. Jednocześnie wie, że wiele w jego życiu zależy od woli Boga i bezgranicznie jej się poddaje. Cała jego osobowość przepełniona jest miłością i staje się narzędziem Boga. Podstawową różnicą między Głupcem a Oświeconym jest to, że Oświecony już teraz człowiek nie traci daremnie sił na walkę z tym, czego i tak zmienić ani pokonać nie da rady. Zakończeniem podróży człowieka przez życie, ostatnim etapem rozwoju duchowego jest Świat „XXI”, osiągnięcie doskonałości jako narzędzie w rękach Boga. Bardzo niewielu z nas udaje się dojść do tego momentu.